Verzoek tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in de oogsttijd vanwege Corona

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van advies arbeidsmigratie;
  2. Kennis te nemen van adviezen GGD, brandweer, veiligheidsstaf en veiligheidsregio;
  3. Géén medewerking te verlenen aan optie 1 uit het verzoek voor tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders in agrarische bebouwing vanwege Corona;
  4. Bereid te zijn mee te denken over medewerking aan de opties 2 en 3 uit het verzoek;
  5. Besluitvorming te communiceren via een e-mailbericht na bestuurlijk contact met aanvrager.

Er wordt vanwege de veiligheidsadviezen geen medewerking verleend aan het concrete ver-zoek om tijdelijke huisvesting van extra seizoensarbeiders in oogsttijd 2020 mogelijk te maken in agrarische bebouwing. Dit geldt tevens als richtlijn voor eventuele toekomstige verzoeken van andere agrarische ondernemers.