Inning eigen bijdragen Meer Bewegen voor Ouderen(MBvO) 2020

Het college besluit:

  1. Aan deelnemers MBvO geen eigen bijdrage in rekening te brengen voor de maanden april t/m juni 2020.
  2. Aan deelnemers MBvO 50% van de eigen bijdrage in rekening te brengen voor de maanden september t/m december 2020.
  3. De deelnemers MBvO hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen via een brief

Vanwege de Coronamaatregelen hebben MBvO activiteiten in de maanden april t/m juni van dit jaar niet kunnen plaatsvinden. Vanaf september zijn deze weer grotendeels opgestart, maar is er ook weer een stop geweest van 2 weken, eind oktober. Het college heeft besloten om aan de deelnemers MBVO geen eigen bijdrage in rekening te brengen voor de maanden april t/m juni en voor de maanden september t/m december de helft van de eigen bijdrage in rekening te brengen. De betreffende deelnemers worden hierover schriftelijk geïnformeerd.