Voorlopige subsidieverlening 2021 Stichting Cultuur Moerdijk (SCM)

Het college besluit:

  1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Cultuur Moerdijk in 2021 een voorlopige subsidie toe te kennen van € 32.250 voor de diverse culturele activiteiten.
  2. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2021 voor Stichting Cultuur Moerdijk;
  3. De kosten hiervoor ten laste te brengen van Kunstbeoefening en -bevordering € 32.250, productnummer 6540000/ kostensoort 44259 Budgetsubsidies;

Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) is uitgegroeid tot een overkoepelende stichting met als kern-taak het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord. De stichting werkt op basis van hun beleidsplan 2017-2020. De Stichting heeft vijf beleidsambities bepaald die aansluiten op het gemeentelijke beleid uit de paraplunota Maat-schappij. Voor de uitvoering van de diverse culturele activiteiten ontvangt de stichting in 2021 een voorlopige subsidie van € 32.250. Er staan onder andere de volgende activiteiten gepland: concerten, exposities,  het organiseren van de Kunst en Cultuurroute, het mede-organiseren van Open Monumentendag en filmvoorstellingen van het filmhuis Cine7. De banden in het culturele en maatschappelijke veld worden actief versterkt door het jaarlijks organiseren van een netwerkdag voor het culturele en maatschappelijke veld, de uitreiking van de Moerdijkse Cultuurprijs en het project Kunst op School. SCM draait bij de uitvoering van deze activiteiten volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers.