Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk en besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

Het college besluit:

  1. Het besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.
  2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.

Op 12 december 2019 heeft de raad de gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Voor de uitvoering van deze verordening moet een aantal zaken nader uitgewerkt worden. Dit gebeurt in het besluit maatschappelijke ondersteuning en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning. Door indexering van de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding en de aangepaste ritbijdrage in het deeltaxisysteem per 1-1-2020  wijzigt het besluit maatschappelijke ondersteuning.  De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning zijn geactualiseerd.