Kind regelingen Moerdijk

Het college besluit:

De nieuwe uitvoeringsregelingen vast te stellen ten behoeve van de toeslag sociaal medische indicatie en de kinderopvang toeslag.

Ouders kunnen voor kinderopvang gebruik maken van de reguliere kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst. Er zijn gezinnen of alleenstaande ouders die geen recht hebben op kinder-opvangtoeslag van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale of gezondheidsredenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Voor deze gezinssituaties zijn er de Kind regelingen Moerdijk. De regeling biedt ouders een financiële tegemoetkoming om een tijdelijke oplossing voor kinderopvang mogelijk te maken.