Principeverzoek Oudemolensedijk 19 Fijnaart

Het college besluit:
In principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor vergroting van de bestaande mestopslag vanwege strijdigheid met het gemeentelijk beleid.

Aan de Oudemolensedijk 19 in Fijnaart is een agrarisch bedrijf gevestigd. De veehouderijtak van dit bedrijf is gestopt en de loonbedrijfwerkzaamheden van dit bedrijf zijn in de loop van de jaren de hoofdtak gaan vormen. Verzocht wordt daarom de bestemming van het bedrijf te wijzigen naar Bedrijf – agrarisch aanverwant, zodat de bestaande activiteiten goed bestemd worden. Het akkerbouwtak van het bedrijf blijft bestaan. Het college heeft eerder aangegeven in principe bereid te zijn tot medewerking aan dit verzoek. In dit gewijzigde verzoek wordt gevraagd om een vergroting van de bestaande mestopslag bij het bedrijf, zodat het loonbedrijf zich ook kan richten op de handel in mest. Voor dit onderdeel van het verzoek besluit het college geen medewerking te verlenen, omdat dit in strijd is met het gemeentelijk beleid.