Principeverzoek woningbouw Olavstraat 37 Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor woningbouwontwikkeling aan de Olavstraat 37 in Zevenbergschen Hoek
  2. In te stemmen met het principeverzoek om woningen te mogen ontwikkelen aan de Olav-straat 37 in Zevenbergschen Hoek
  3. Op korte termijn dit plan op te pakken.

Een initiatiefnemer heeft voor de locatie Olavstraat 37 in Zevenbergschen Hoek een principe-verzoek ingediend om op de locatie 18 woningen te mogen bouwen. Door de huidige bedrijfs-bestemming te veranderen in een woonbestemming verbetert de leefbaarheid van de directe omgeving.