Dienstverleningsovereenkomst WVS-Groep 2020-2022

Het college besluit:

  1. Een dienstverleningsovereenkomst voor 2020-2022 met de WVS-Groep aan te gaan ter uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);
  2. Het vanuit het Rijk toegekende budget voor uitvoering van de Wsw, aan de WVS-Groep toe te kennen;
  3. De dienstverleningsovereenkomst, namens het college, door de burgemeester te laten ondertekenen.

Sinds 1 januari 2008 is de verhouding tussen negen gemeenten in West-Brabant en de uitvoeringsorganisatie  van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd: was er voorheen sprake van verlengd lokaal bestuur, nu bestaat er een relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. Om het opdrachtgeverschap voor 2020, 2021 en 2022 in te vullen wordt de dienstverleningsovereenkomst 2020-2022 aangegaan. Hierin zijn de uitvoeringsafspraken tussen de gemeente Moerdijk en de WVS-Groep opgenomen. Met deze overeenkomst wordt een rechtmatige uitvoering van de Wsw in 2020, 2021 en 2022 gewaarborgd.