Overeenkomst huishoudelijke ondersteuning hospice 2020

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de overeenkomst huishoudelijke ondersteuning met Careyn Hospice 2020, met daarin de mogelijkheid om de overeenkomst in 2021 te verlengen;
  2. De overeenkomst te ondertekenen.

Careyn Hospice is een aanbieder voor terminale cliënten. Careyn Hospice is een niet-Wtzi-toegelaten hospice, gelegen in Breda. Voor een dergelijk hospice wordt een indicatie wijkverpleging afgegeven, waarin geen huishoudelijke ondersteuning zit. Huishoudelijke ondersteuning is voor rekening van de Wmo. De huishoudelijke ondersteuning wordt door medewerkers van Careyn Hospice uitgevoerd. Met het oog hierop wordt in 2020 een overeenkomst met Careyn Hospice afgesloten. De mogelijk bestaat om deze overeenkomst met een jaar te verlengingen. De looptijd van overeenkomst is hierdoor gelijk aan de looptijd van de overige overeenkomsten huishoudelijke ondersteuning Zorg in Natura die onlangs in de vijf samenwerkende gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Rucphen, Zundert en Moerdijk) zijn afgesloten. De overige aanbieders van huishoudelijke ondersteuning zijn bekend met de overeenkomst met Careyn Hospice.