Start ontwerpfase Project 190. Woningbouw Wethouder Trompersstraat Langeweg

Het college besluit:

De raad voor te stellen om:

  1. De locatie Wethouder Trompersstraat in Langeweg in ontwikkeling te nemen door het starten van de ontwerpfase. Belangrijkste stap in deze fase is het opstellen van een bestemmingsplan.
  2. Ten behoeve hiervan een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 45.000,- en de kosten in te brengen in de nog op te stellen grondexploitatie.
  3. Bouwrijpe grond ten behoeve van de realisatie van 10 levensloopbestendige sociale huurwoningen te verkopen aan Woonkwartier.

De gemeente Moerdijk heeft de haalbaarheid van woningbouwontwikkeling aan de Wethouder Trompersstraat in beeld gebracht. Het project wordt in financiële, maatschappelijke en plano-logische haalbaar geacht. Het project bevat 5 koopwoningen en 10 levensloopbestendige sociale huurwoningen. De grond voor de huurwoningen zal aan Woonkwartier worden verkocht waarna Woonkwartier de levensloopbestendige woningen zal realiseren. Eerst zal de gemeente een bestemmingsplan op gaan stellen voor deze locatie en in procedure gaan brengen. Naar verwachting wordt dit bestemmingsplan in het 2e kwartaal van 2022 vastgesteld.