Verlagen huur clubgebouw Stichting Hondensport Klundert.

Het college besluit:
In te stemmen met het verlagen van de huur van het clubhuis Stichting Hondensport Klundert naar € 2.000 per jaar met jaarlijkse indexering volgens de meest recente consumenten-indexering vanaf 2021.

De Stichting Hondensport Klundert heeft grote moeite om de financiën ieder jaar rond te krijgen. De gemeente Moerdijk vindt het belangrijk dat hondenbezitters in de gemeente een voorziening hebben om honden te laten bewegen. Om de financiële situatie van de stichting te verbeteren heeft het college besloten om de huur van het clubhuis te verlagen. Hiermee zijn de financiële zorgen van de stichting voorlopig opgelost.