Startdocument 191. Koningin Julianastraat Fijnaart.

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen het startdocument 191 Koningin Julianastraat Fijnaart vast te stellen.

Sinds februari 2016 staan de gebouwen aan de Koningin Julianastraat leeg. Kibeo (de rechtsopvolger van De Waarden) is eigenaar van de panden en gronden. Zij streeft naar het z.s.m. afstoten van het leegstaande pand, omdat de instandhoudingskosten een forse belasting vormen op hun begroting. Er hebben recentelijk drie marktpartijen aangegeven geïnteresseerd te zijn in de herontwikkeling van de schoolgebouwen tot woningen. Voortvarendheid is gewenst nu de woningmarkt gunstig is. Daarbij is het aangezicht van de huidige panden en het terrein vanwege achterstallig onderhoud niet representatief en doet afbreuk aan het aangezicht van de Koningin Julianastraat.