Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk en besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

  1. Het besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.
  2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.

Op 4 februari jl. heeft de raad de gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning vast-gesteld. De uitvoering van deze verordening wordt uitgewerkt in het besluit maatschappelijke ondersteuning en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Moerdijk. Wijzigingen in het besluit hebben betrekking op de indexering van de tarieven voor huishoude-lijke ondersteuning en begeleiding en de aangepaste ritbijdrage in het deeltaxi-systeem per 1-1-2021. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning zijn geactualiseerd en dan met name als het gaat om het tarief bij de inzet van het sociaal netwerk, met of zonder geadministreerde overeenkomst, binnen het persoonsgebonden budget (PGB) bij het verlenen van huishoudelijke ondersteuning. Ook de tarieven bij de inzet van het sociaal netwerk binnen het PGB bij de begeleiding zijn verhoogd. Voor deze inzet geldt dat er altijd een geadministreerde overeen-komst bij de SVB ligt.