P132-A. Eindevaluatie project 132. Aanleunwoningen de Westhoek

Het college besluit:
De eindevaluatie van het project vast te stellen.

Aan het Wilhelminapark in Zevenbergen zijn in 2020 11 koopappartementen gerealiseerd. Dit betrof een ontwikkeling van een lange adem; het project is reeds in 2007 opgestart, kende een moeizaam planologisch traject, kwam stil te liggen wegens het (noodgedwongen) terugtrekken van de oorspronkelijke initiatiefnemers, om vervolgens 5 jaar erna een hernieuwde start door te maken. Inmiddels hebben 11 huishoudens hun intrek in de appartementen genomen.

Conform de reguliere werkwijze van projectmatig werken, wordt het proces aan het eind van de rit geëvalueerd en het project daarmee formeel afgerond.