Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 16 maart 2021

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.