Startdocument 202 - 7 Bergsche Hoeve Zevenbergen

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen het startdocument 202 7 Bergsche Hoeve Zevenbergen vast te stellen, in te stemmen met het realiseren van maximaal 36 appartementen en vooruitlopend op de afschaling van de N-285 een hogere geluidsgrenswaarde toe te staan.

Afgelopen november heeft Burgland Real Estate BV een koopovereenkomst gesloten met de heer G. Muns over de koop van het restaurant de 7 Bergsche Hoeve in Zevenbergen, dit met als doel om de locatie te herontwikkelen tot woningbouw. Het college heeft eerder aangegeven dat een dergelijke herontwikkeling kansrijk is. De nieuwbouw zal bestaan uit maximaal 36 appartementen en past in de structuurvisie van de gemeente. Nieuwbouw appartementen in Zevenbergen zijn gewenst en met de realisatie van dit project wordt hier invulling aangegeven.