B-stuk. Verzoek verstrekking gratis mondkapjes

Het college besluit:
In te stemmen met de beantwoording aan Lokaal FNV inzake de verstrekking van mondkapjes aan minima.

Verzoek Lokaal FNV

Lokaal FNV verzoekt ons in hun brief van 1 oktober 2020 aandacht te hebben voor onze minima tijdens de Corona crisis.

Actie

Naast de beschikbare financiële ondersteuningsmaatregelen hebben wij er voor gekozen om uitwasbare mondkapjes te verstrekken aan deze doelgroep. Dit hebben wij gedaan door deze via onze gemeenschappelijke regeling ‘Werkplein Hart van West-Brabant’ te verzenden aan onze inwoners. Ook hebben wij enkele honderden mondkapjes geleverd aan de voedselbank, deze mondkapjes worden verstrekt aan onze inwoners tijdens de uitgifte van de voedsel-pakketten.