Inkoopvoorwaarden calamiteiteninzet Etten-leur

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het gebruik van de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Etten-Leur t.b.v. de gezamenlijke aanbesteding Milieu incidenten bestrijding 2021-2025.
  2. Een tijdelijke overbruggingsovereenkomst aan te gaan met Strukton Milieutechniek op basis van de huidige overeenkomst zodat de nieuwe aanbesteding na de bouwvakantie kan worden aanbesteed.
  3. Mandaat te verlenen aan Inkoopbureau West-Brabant om voorlopige gunning te verstrekken aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Voor de veel voorkomende calamiteiten (milieuverontreiniging op wegen/ bermen, opruimen asbest en asbestdeeltjes en drugsafval) moet een overeenkomst met een partij beschikbaar zijn welke voor de eerste 24-uurs bereddering ingezet kan worden. De huidige overeenkomst loopt ten einde waardoor deze opnieuw aanbesteed dient te worden. De vorige overeenkomst is met 4 gemeenten (Etten-Leur, Roosendaal, Halderberge en Moerdijk) aanbesteed. De ervaringen met deze gezamenlijke aanbesteding zijn positief, waardoor de nieuwe aanbesteding ook gezamenlijk wordt opgepakt. Mogelijk sluiten ook de gemeente Woensdrecht en de ABG gemeenten aan bij dit gezamenlijk traject. Voor een gezamenlijke aanbesteding dienen de inkoopvoorwaarden van 1 gemeente van toepassing te zijn, waarbij de overige gemeenten zich conformeren aan deze inkoopvoorwaarden. Het mandaat voor het van toepassing verklaren van de inkoopvoorwaarden gemeente Etten-Leur ligt bij het college.