Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 23 februari 2021

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.