Uitbetaling eigen bijdrage lockdown kinderopvang

Het college besluit:

De eigen bijdrage voor de regelingen Sociaal Medische Indicatie (SMI), Kinderopvangtoeslag (KOT) en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te vergoeden vanuit het compensatiepakket Corona voor medeoverheden voor de jaren 2020 en 2021.

In de coronacrisis is de kinderopvang helemaal of voor een gedeelte gesloten geweest, namelijk van 16 maart tot en met mei 2020, 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (voor dagopvang en gastouderopvang) en van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang). De facturen voor de opvang zijn doorbetaald, ook als de kinderen niet naar de opvang zijn geweest. Wanneer ouders kinderopvangtoeslag vanuit de belastingdienst ontvangen, wordt de eigen bijdrage door de belastingdienst gecompenseerd. Voor een aantal gezinnen geldt dat zij geen vergoeding vanuit de Belastingdienst krijgen, maar een regeling met de gemeente hebben voor opvang. Ook hier is compensatie van de eigen bijdrage kinderopvang aan de orde.