Sustainable Learning Community

Geplaatst: 31-10-2022

In het voorjaar van 2022 heeft gemeente Moerdijk, samen met het havenbedrijf en Avans Hogeschool, een Hack-a-ton georganiseerd. Het onderwerp was de energietransitie en de daarvoor benodigde skills. Het winnende studententeam had het plan om een Sustainable Learning Community te maken, waar bedrijven en studenten samen kunnen werken aan vraagstukken in de energietransitie.

De afgelopen maanden zijn studenten van Avans bezig geweest om dat plan verder uit te werken. Een learning community is een leer-werkgemeenschap van mensen uit verschillende organisaties, zowel publiek als privaat, waarin problemen of een passie voor een onderwerp wordt gedeeld. Dit jaar willen we het project voor een SLC verder uitwerken. Momenteel denken we na over het creëren van een platform waar bedrijven elkaar én studenten kunnen vinden rond dit onderwerp. Bedrijven kunnen bestaande businesscases rond de energietransitie op dit platform zetten zodat studenten dit als studieopdracht kunnen oplossen. Hierdoor hopen we de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te kunnen brengen. De komende maanden werken we verder aan dit project. We vragen uw mening de komende weken via polls en zoeken de samenwerking verder op.