Centrumontwikkeling Klundert

Geplaatst: 14-2-2023

De levendigheid van het centrum van Klundert is de afgelopen tijd verminderd. Voor de gemeente redenen om samen met de ondernemers en inwoners plannen te maken om dit te verbeteren. Als basis hiervoor is er in 2015 een centrumvisie Klundert opgesteld.

Stand van zaken

Op dit moment staat alles in de steigers om de centrumontwikkeling verder vorm te geven en te realiseren. Gezien de omvang en de complexiteit hebben we de centrumontwikkeling opgeknipt in 3 fases. De eerste fase is de aanleg van de vlonders. Dit is inmiddels helemaal afgerond. Hieronder staat een korte omschrijving van fase 2 en 3.

Fasering centrumplan Klundert

Om stappen te kunnen zetten in de centrumontwikkeling Klundert is gekozen om een fasering aan te brengen in de voorbereiding en uitvoering. We hebben de werkzaamheden geknipt in 3 fase:

  • Fase 1 betreft de reconstructie van de vlonders aan de Bottekreek. Dat is in figuur 1 het rode gebied. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. 
  • Fase 2 betreft de herinrichting van de Voorstraat, Molenstraat, Zevenbergsche poort en de Kerkring. In figuur 1 is dit gebied aangeduid in blauw. Deze fase is in voorbereiding en de uitvoering start in het 3e kwartaal van 2023.  
  • Fase 3 gaat over de herinrichting van de Westerstraat, de aanpak van De Doorsteek en de uitbreiding van de supermarkt inclusief openbare ruimte en parkeren. In het figuur hieronder is dit gebied in geel globaal weergegeven.

 Centrumontwikkeling_Klundert.jpg