Op weg naar een levendig, bruisend vitaal centra voor Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen

Geplaatst: 9-2-2023

In Nederland zien we de algemene trend dat de vitaliteit van de dorpen/steden onder druk staat. De functie van de stad en dorp als marktplaats en ontmoetingsplaats kalft af. Met alle gevolgen van dien voor de ‘levendigheid’ en de leefbaarheid voor inwoners. Dit is ook de reden dat in het coalitieakkoord afspraken zijn gemaakt om met het programma vitale centra te investeren in bereikbare, compacte en dynamische centrumgebieden, die uitnodigen als ontmoetingsplaats.

De gemeente Moerdijk heeft gekozen voor een aanpak per dorp/stad. In de gemeente zijn 4 centra aangemerkt als vitaal centrum, te weten: Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad. De aanpak per dorp/stad staat hieronder aangegeven met de verschillende projecten.

Vanuit het programma ‘vitale centra’ gaan we samen met onder andere inwoners, verenigingen en ondernemer een impuls geven aan het centrum in deze vier woonplaatsen dat uitnodigt als ontmoetingsplaats met een mix aan functies en activiteiten.

In het kader van vitale centra gebeurt er al heel veel binnen de gemeente Moerdijk. Maar er is nu niet altijd samenhang tussen de verschillende activiteiten. Verder is het de vraag of we compleet zijn met de activiteiten die we doen voor een vitaal centrum. De al lopende projecten zijn een stap in de goede richting, maar er is meer nodig. Dit is onder meer op te maken uit de algemene ontwikkeling van het Nederlands winkellandschap. Deze staat de laatste jaren behoorlijk onder druk.

Daarom bereiken we met alleen een project waarmee de openbare ruimte wordt aangepakt geen vitaal centrum. Dit geldt ook voor het enkel opzetten van een ondernemersfonds. Deze en andere (nieuwe) activiteiten moeten elkaar versterken en daarom in samenhang opgepakt worden.

Daarnaast zal er op een andere manier dan voorheen gewerkt moeten worden, waarbij de gemeente, ondernemers, verenigingsleven en inwoners de handen ineen moeten slaan. Door een programmatische aanpak worden opzichzelfstaande projecten, werkprocessen en initiatieven gekoppeld aan de grote opgave op het gebied van vitale centra en worden kansen tot onderlinge versterking en samenhang beter benut.

“Een van de gewenste ontwikkelingsrichtingen is het realiseren van publiekstrekkers die een vitaal centrum versterken. Een bruisend dorpshart met supermarkt, evenementen, winkels en horeca hebben een belangrijke functie voor de vitaliteit van een centrum. Een dorpshart dat aantrekkelijker en gezelliger wordt en waar je graag komt en spontaan wilt blijven hangen. Hierdoor ontstaat er combinatiebezoek, ontmoeting, levendigheid en gezelligheid in het gewenste kloppende hart van de vitale centra”, licht wethouder Danny Dingemans toe.