Centrumontwikkeling Klundert fase 3 van start!

Geplaatst: 10-5-2023

De levendigheid van het centrum van Klundert is de afgelopen jaren verminderd. Voor de gemeente reden om samen met de ondernemers en inwoners plannen te maken om dit te verbeteren.

In fase 3 kijken we naar De Doorsteek in het winkelcentrum, de Westerstraat, de uitbreiding van de supermarkt en wat daarmee samenhangt. Op 19 januari 2023 heeft de gemeenteraad het startdocument voor fase 3 vastgesteld. In 2023 werken we dit verder uit in een haalbaarheidsdocument voor fase 3.

Proces centrumontwikkeling

Het project Centrumontwikkeling Klundert loopt al enige tijd. Gemeente, inwoners en ondernemers werken daarin samen om het centrum van Klundert aantrekkelijker te maken door het kernwinkelgebied opnieuw in te richten. Fase 3 van het project gaat nu van start. De werkgroep van dit project functioneert als denktank. De leden van de werkgroep geven met hun ideeën en inbreng dus mede richting aan het project.

Betrokken inwoners

Uiteraard kunnen we de realisatie van de centrumontwikkeling Klundert niet zonder intensieve samenwerking met inwoners. Een deel van de leden van de werkgroep die fase 2 begeleidt zal ook meewerken in fase 3, daarnaast zijn er 3 nieuwe deelnemers toegevoegd. Zo ook Hans Schoone, Marina Gerritsen en Nathalie Zeeman. Hans en Marina zijn beide woonachtig in de Westerstraat en Nathalie is werkzaam bij de huisartsenpraktijk aan de Westerstraat. Aanvankelijk behoorde de Westerstraat (voorheen Wester Achterstraat), met de Voorstraat en de Oosterstraat (voorheen Ooster Achterstraat) tot de oudste straten van Klundert. Nu de Westerstraat deel zal gaan uitmaken van het centrumplan, lijkt het hen goed om mee te gaan denken over de herinrichting van de straat en de trottoirs. Zij laten hun licht schijnen op de huidige ontwikkelingen in het centrum van Klundert.

Marina heeft haar medewerking toegezegd voor fase 3 in Klundert omdat zij sinds een paar jaar in de Westerstraat nr. 1 woont. Het betreft een gerenoveerd arbeidershuisje uit 1946, waar zij nu 2 jaar met veel plezier woont en eigenaar van is. Hiervoor was zij eigenaar van de huizen op nr. 8 en 6 aan de overkant van de straat; een pand uit 1865. Hans heeft zijn medewerking toegezegd voor fase 3 in Klundert omdat hij zijn hele leven woonachtig is in de Westerstraat en daarmee een goed beeld heeft van de uitdagingen in de Westerstraat. Nathalie is als manager bij betrokken huisartsenpraktijk De Groote Polder, gevestigd aan de Westerstraat, en heeft een belangrijke maatschappelijke functie in Klundert en omliggende buurdorpen. Momenteel zijn zij aan het inventariseren welke uitbreidingsmogelijkheden er binnen de kern Klundert zijn.

Belangrijk is een aangenaam vitaal centrum voor de winkelende mensen, met voldoende parkeerplaatsen en voldoende groen. Inspraak van de bewoners van de Westerstraat is zeker belangrijk. Zij maken zich met name zorgen over de grote en zware vrachtwagens die door de Westerstraat rijden. Het ideaalbeeld lijkt hen een centrum dat passend is bij de vestingstad waarbij ook een ‘natuurlijke’ verbinding is tussen de Westerstraat en aansluit bij de Voorstraat en Molenstraat.