Ondernemersverhaal van Ruud Coremans

Geplaatst: 24-10-2022

Ruud Coremans is afkomstig uit Tilburg en woont samen met Marleen en hun 4 kinderen (variërend in de leeftijd tussen 5 en 11) in het mooie Fijnaart. Hier runnen zij hun varkenshouderij sinds 2004. Een hele verantwoordelijkheid en uitdaging tegenwoordig, gezien alle ontwikkelingen waar de sector op dit moment mee te maken heeft. Toch blijft Ruud het positieve van alles inzien!

Hieronder vertelt hij trots hoe hij probeert zijn varkenshouderij te verbeteren en te verduurzamen om te kunnen blijven voldoen aan de eisen en verwachtingen van deze tijd, waarbij hij nadrukkelijk met één been in de maatschappij blijft staan.
“Het is een bedrijf met zeugen en vleesvarkens, waarbij er geen dieren aangevoerd worden. We fokken onze dieren zelf op met aangevoerd sperma. Hiermee kunnen we de hoge gezondheidsstatus waarborgen voor onze dieren.”

Zorg voor de varkens en omgeving!

Het gros van de Europese varkenshouderijen voert hun dieren met droogvoer, zij voeren met “brijvoer” wat eigenlijk redelijk uniek is. Deze “brijvoer” is afkomstig o.a. van de reststromen van de voedingsmiddelenindustrie. Denk hierbij aan brood en banket, aardappelen, tarwe, bio-ethanol, en de reststromen van de zuivelindustrie. Het gaat om voedingsmiddelen die niet meer voor menselijke consumptie geschikt zijn. “Zodoende gaat het dus verspilling tegen, én de berg afval,” zegt hij trots. Op deze manier zijn er veel meer producten om mee te sturen. Het is natuurlijk veel eenvoudiger om tarwe te voeren en soja uit Brazilië te importeren en daar een recept van te maken. Onze manier is complexer, want we hebben te maken met een tiental vloeibare producten waar je mee moet rekenen en een bepaalde vitaminen- en mineralenmix om tot een gebalanceerde voeding te komen.

Kringlooplandbouw

De mest, die varkens uitscheidden, wordt door akkerbouwers in de omgeving gebruikt om hun akkers en gewassen mee te bemesten. De resten van de gewassen worden weer afgenomen door de varkenshouder. Dit maakt de kringloop weer compleet.
“Én omdat de mest in de omgeving verspreidt wordt heb je ook minder van doen met transport” vult hij aan. “Dat is weer beter voor het milieu..!”

Varkens, “veelzijdig” product

“Wat veel mensen niet weten is dat er nog heel veel andere producten behalve het vlees van het varken afkomstig zijn. Denk bijvoorbeeld aan verzorgende middelen zoals shampoo en bodylotion, cosmetica, maar ook aan producten voor o.a. de medicijnindustrie (laagje om de capsules).

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voorop!

Dit is het punt waar vakmanschap en specialisme om de hoek komt kijken binnen het team van Ruud. Het team bestaat uit een aantal gedreven mensen met veel kennis en kunde op ieder hun eigen vakgebied. Zo is er een diëtiste die 4 wekelijks de voeding komt uitbalanceren voor de verschillende diergroepen, en mede aanpast naar de vraag van de markt. Wilden we eerst vlees zonder vet, nu wil de consument liever een stukje vlees eten mét een vetrandje vanwege de smaak. “Het is belangrijk om deze goede vakmensen binnen je bedrijf te hebben, met verstand van de zaken maar vooral waar je van op aan kunt en mee kunt sparren over bepaalde onderwerpen.” vult Ruud aan.
Dit geeft hem de ruimte om te kunnen blijven inspelen op bepaalde behoeften en ontwikkelingen vanuit de maatschappij.
Dit uit zich door voedsel te produceren waar de markt naar vraagt en zodoende meer maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Daarom zijn ze een aantal jaren geleden gaan samenwerken met de “herenboeren”. Dit is een burgerinitiatief van ongeveer 500 burgers die op een boerderij of terrein hun eigen voedsel verbouwen. Daar zagen zij mogelijkheden in: zo staan ze dichter bij de consument en zit er geen retailer tussen. Ook het bijbehorende netwerk noemt hij een belangrijk voordeel.
“De consument die de voeding koopt roept vaak wel dat ze meer milieubewust willen zijn en meer voor de welzijn voor de dieren willen zorgen, maar wil het vaak zo goedkoop mogelijk. “Helaas weet de consument niet het hele verhaal achter duurzaamheid van een goed stukje vlees. “De nieuwe generatie die nu aan het roer staat, wil écht wel en is zich er ook van bewust dat iedereen zijn steentje moet bijdragen.”

Wat brengt de toekomst?

Natuurlijk maakt Ruud zich ook wel zorgen. Op de vraag waar hij zichzelf ziet over 5 jaar, zegt hij zorgen te hebben of de investeringen die hij doet ook terug verdiend gaan worden. “We staan toch onderaan die keten” zegt hij.
Ruud heeft een visie, maar durft niet te voorspellen wat er gaat gebeuren. Desondanks blijft hij hoop houden dat hij over een jaar of 10 een financieel en technisch gezond bedrijf heeft dat maatschappelijk geaccepteerd is. “Maar laten we vooral met elkaar in gesprek blijven! “Wij willen wel, we willen verduurzamen, maar wat de toekomst gaat brengen is nog onzeker. Gaan we naar schaalvergroting óf zijn er nog andere opties? Daar moet wel constructief over gesproken kunnen blijven worden,” sluit Ruud af.