Proces

Er wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen van het nieuwe bestemmingsplan. Om hier de juiste keuzes in te maken zijn een aantal processen gestart. Deze processen geven input voor het bestemmingsplan:

Plan van Aanpak

Het bedrijf Bugel Hajema doorloopt met ons het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan Buitengebied vanaf 2015. Bekijk de Presentatie Plan van aanpak (pdf, 4 MB) voor een overzicht van de processen inclusief een globale planning.

De visie is in juli 2016 vastgesteld. Daarnaast is de inventarisatie in 2016 uitgewerkt en wordt gewerkt aan het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan.