Visievorming buitengebied

Politiek (college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad), stakeholders en belanghebbenden in het buitengebied zijn gedurende het hele proces van de visievorming intensief betrokken bij de vorming van de visie. Arenadebatten, werkateliers, en interviews hebben bijgedragen aan de totstandkoming van een gedragen visie.

De visie buitengebied is het maatgevende document om nieuwe initiatieven te kunnen afwegen.

Lees hier meer over de Visie buitengebied.