Interviews buitengebied

Het proces om te komen tot een visie voor het buitengebied is gestart met interview-sessies in oktober/ november 2015 met de hoofdgroepen deelnemers in het proces, namelijk met de raad, de gebiedstafel buitengebied, de klankbordgroep en het college van burgemeester en wethouders.