Meestgestelde vragen

1. Wat doet de gemeente voor ondernemers die in problemen komen als gevolg van het Corona virus?

  • Op verzoek van gemeenten heeft de Belastingdienst West-Brabant een “coulancetermijn” ingebouwd voor alle bedrijven die als rechtspersoon zijn geregistreerd. De betalingstermijn is voor deze bedrijven verruimd tot eind juni. Voor bedrijven die gebruik maken van automatische incasso verandert er niets. 
    Bedrijven die ondanks bovenstaande maatregel moeite hebben om aan de betaaltermijn te voldoen, kunnen via de website www.bwbrabant.nl uitstel van betaling aanvragen. 
  • Op onze website Coronavirus: informatie voor ondernemers vinden ondernemers een actueel overzicht van relevante websites met ondernemersinformatie. Belangrijk nieuws voor ondernemers wordt ook gedeeld via onze social media: Facebook: Ondernemen in Moerdijk en Linkedin: Gemeente Moerdijk
  • Wij onderhouden korte lijnen met onze partners, zoals de Veiligheidsregio, het Werkplein, Regio West Brabant en het kernteam Economische Impact Corona Brabant. Als er informatie te delen is, doen wij dat via bovengenoemde gemeentelijke kanalen.
  • Voor algemene informatie kunt u terecht bij het KCC via 14 0168. Heeft u behoefte  aan persoonlijk contact met onze accountmanager bedrijven, neem dan contact op met Tom Beening via Tom.Beening@moerdijk.nl of 06 15 44 69 71. 

2. Worden er aparte maatregelen getroffen voor de ondernemers uit centrum Zevenbergen, die ook al hinder ondervinden van de werkzaamheden?

Voor omzetderving door de werkzaamheden in het centrum van Zevenbergen bestaat de Verordening Nadeelcompensatie Centrumontwikkeling Zevenbergen. Wat betreft de gevolgen van de coronacrisis zijn de maatregelen voor alle ondernemers in de gemeente gelijk.

3. Mogen horeca-ondernemers een bezorg- of afhaalservice starten?

Ja, horeca-ondernemers mogen volgens de richtlijnen van het RIVM gebruik maken van alternatieve mogelijkheden om klanten te voorzien van eten, zoals bezorgen en afhalen op bestelling.

4. Heeft u financiele problemen vanwege het coronavirus? 

Op website van gemeente Moerdijk vindt u een eerste overzicht van de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers. Het kan uiteraard nooit kwaad om nog even door te kijken op de website van rijksoverheid en het werkplein Hart van West-Brabant. Voorbeelden van regelingen voor de financiële problemen bij ondernemers zijn: Tozo, NOW, TVL.

5. De verwachting is dat de reis-, verblijf- en recreatieve sectoren hard worden geraakt in deze coronacrisis. Zijn daar maatregelen voor getroffen?

Ja, net zoals de overheid heeft de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) de mogelijkheden onderzocht om het voor de toeristisch en recreatieve ondernemers in deze moeilijke tijd makkelijker te maken. Er is daarom vanuit de BWB besloten om de betaling van de toeristenbelasting over 2020 te versoepelen.

U leest hier meer over op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant