Dienstverlening gemeente

De dienstverlening van de gemeente gaat zoveel mogelijk door. Wel nemen wij maatregelen voor uw en onze veiligheid en gezondheid.

Ook wij als gemeente hebben verschillende maatregelen genomen. Voorop staat dat de dienstverlening aan inwoners zo veel mogelijk door moet kunnen gaan.

  • U kunt gewoon een afsrpaak inplannen voor in het gemeentehuis, de milieustraat is open en we blijven bereikbaar via telefoon, e-mail en social media.
  • Wist u dat u voor veel zaken niet naar het gemeentehuis hoeft te komen omdat u ze digitaal kunt regelen? 
  • In verband met de bezetting kan het zijn dat de wachttijden langer zijn of dat u minder snel dan gebruikelijk op afspraak terecht kunt. Ook het verhelpen van meldingen in de openbare ruimte kan wat langer duren. Hetzelfde geldt voor regulier werk zoals bijvoorbeeld het onderhoud van het openbaar groen. Niet alleen wij maar ook onze leveranciers hebben een lagere bezetting. We hopen op uw begrip hiervoor.
  • Voor inwoners die een afspraak hebben geldt het advies van het RIVM: mensen met verkoudheid, hoesten of koorts moeten sociale contacten beperken. Heeft u klachten? Dan vragen we u uit voorzorg niet naar het gemeentehuis te komen maar een nieuwe afspraak te maken.
  • Bijeenkomsten en evenementen die de gemeente zelf organiseert, zijn verzet of op een andere manier ingevuld (bijvoorbeeld telefonisch).
  • Met onze medewerkers hebben we praktische afspraken gemaakt om te zorgen dat de dienstverlening ook op langere termijn door kan gaan.

Betalen met pin

Vanwege het besmettingsrisico willen wij u vragen om de komende tijd alleen per pin te betalen.

Wmo

De komende periode zullen wij iets anders te werk gaan. Bij nieuwe meldingen is onze werkwijze als volgt:

  1. Zoals nu al gebruikelijk, gaat het aanmelden telefonisch. Het inloopspreekuur van het Wmo-loket vervalt.
  2. Afhankelijk van de melding wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek, een kantoorbezoek of een telefonisch onderzoek.