Dienstverlening gemeente

De dienstverlening van de gemeente gaat zoveel mogelijk door zoals u van ons gewend bent. Wel nemen wij maatregelen voor uw en onze veiligheid en gezondheid.

Ook wij als gemeente hebben verschillende maatregelen genomen. Voor mensen die een afspraak hebben houden wij het advies van het RIVM aan: mensen met verkoudheid, hoesten of koorts moeten sociale contacten beperken. Heeft u klachten? Dan vragen we u uit voorzorg niet naar het gemeentehuis te komen maar een nieuwe afspraak te maken.

Wist u dat u voor veel zaken niet naar het gemeentehuis hoeft te komen omdat u ze digitaal kunt regelen?

Betalen met pin

Vanwege het besmettingsrisico willen wij u vragen om de komende tijd alleen per pin te betalen.

Wmo

De komende periode zullen wij iets anders te werk gaan. Bij nieuwe meldingen is onze werkwijze als volgt:

  1. Zoals nu al gebruikelijk, gaat het aanmelden telefonisch. Het inloopspreekuur van het Wmo-loket vervalt.
  2. Afhankelijk van de melding wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek, een kantoorbezoek of een telefonisch onderzoek.