Scholen en kinderopvang

Over de sluiting van de scholen en kinderopvang.

De rijksoverheid heeft besloten om de scholen en de kinderopvang te sluiten vanaf 16 december 2020 tot vermoedelijk 17 januari 2021. Hiermee wil zij het aantal reis- en contactmomenten zo veel mogelijk beperken en zo de verspreiding van het coronavirus terugdringen. Vanuit de Rijksoverheid zijn richtlijnen opgesteld met betrekking tot de (nood)opvang van kinderen tijdens deze periode. Het blijkt dat de regelingen tijdens deze tweede lockdown wat beperkter zijn dan in de eerste periode (onder andere alleen noodopvang tijdens reguliere openingstijden en een beperktere lijst met cruciale beroepen). Het belangrijkste uitgangspunt blijft dat iedereen zoveel mogelijk thuis werkt en onze dringende oproep aan alle ouders en verzorgers is dan ook om de opvang van hun kind(eren) zo veel mogelijk te organiseren binnen het eigen netwerk. De ambitie is dat alle kwetsbare kinderen, 0-18 jaar, waarbij het wegvallen van de reguliere dagstructuur tot grote problemen leidt, zo snel mogelijk in hun vertrouwde (school- kinderopvang-) omgeving kunnen worden opgevangen.

Noodopvang

In de kerstvakantie is noodopvang bij de kinderopvangorganisaties mogelijk, enkel tijdens hun reguliere openingstijden en locaties. Daarnaast ook alleen voor kinderen van ouders die een contract hebben met de betreffende kinderopvang. De noodopvang is er voor kinderen met ouders werkzaam in een cruciale beroepssector en kinderen in kwetsbare posities. Alleen als er geen andere opvangmogelijkheden binnen het eigen netwerk zijn.

Na de kerstvakantie geven de scholen les op afstand als ondersteuning op het thuisonderwijs. Noodopvang wordt geboden tijdens reguliere schooltijden en op school en buiten deze schooltijden is noodopvang bij kinderopvangorganisaties mogelijk. De druk op leerkrachten ligt voor de komende periode zoveel mogelijk op het organiseren van het onderwijs op afstand en de individuele contactmomenten met hun leerlingen. Daarom benadrukken wij de dringende boodschap vanuit de overheid dat het gebruik van de noodopvang alléén beschikbaar is voor degene die echt geen andere opvangmogelijkheden hebben. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de sluiting van de scholen en de kinderopvang kunt u kijken op de website van Rijksoverheid. Hier vindt u ook de lijst met cruciale beroepen.

Downloads