Scholen en kinderopvang

Informatie over scholen en kinderopvang.

Basisonderwijs

Sinds maandag 8 februari zijn alle basisscholen weer volledig open. De situatie op school zal nog niet helemaal hetzelfde zijn als vóór corona. Ook omdat de situatie in Nederland nog steeds zorgelijk is. Maar er is een belangrijke stap gezet voor 1,5 miljoen kinderen: zij kunnen weer naar school, zien hun vriendjes in de klas en krijgen weer fysiek les van hun leraar. Uit Outbreak Management Team (OMT) advies blijkt dat het met extra maatregelen verantwoord is om de basisscholen weer te openen. Het is belangrijk dat kinderen weer naar school kunnen. Niet alleen voor de leerprestaties, maar ook voor hun mentale en sociale ontwikkeling. 

Speciaal (basis)onderwijs

Het speciaal (basis)onderwijs mocht ook tijdens de lockdown al volledig open zijn. Dat blijft zo.

Voortgezet onderwijs aangepast open vanaf 1 maart

Middelbare scholen gaan vanaf 1 maart weer open. Alle leerlingen gaan minimaal 1 dag per week naar school. Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn volgen zij onderwijs op afstand. Dat heeft het kabinet vandaag besloten op basis van advies van het OMT. Met dit besluit krijgen jongeren meer perspectief. Dit is belangrijk voor de leerontwikkeling en het welzijn van bijna een miljoen jongeren. Hoewel het aantal besmettingen in Nederland nog licht stijgt, zijn de negatieve gevolgen voor jongeren te groot om hen nog langer thuis te houden. 

Wel gelden er op school strikte regels, zodat het veilig en verantwoord is voor leerlingen en onderwijspersoneel. Scholen kunnen ervoor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen of kerken. Zo kunnen leerlingen meer fysiek onderwijs krijgen. Op de externe locatie gelden dezelfde regels als op school.  Alle middelbare scholieren onderling 1,5 meter afstand houden. Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Ook in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs worden de maatregelen voortgezet. Fysiek onderwijs blijft op deze scholen de norm.

Regels voor 1,5 meter afstand op scholen:

  • Overal in de school geldt de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling, en tussen leerlingen en leraren.
  • In de klas zal gekeken moeten worden naar een opstelling waarbij 1,5 meter afstand mogelijk is.
  • Wellicht is het bijvoorbeeld mogelijk om leerlingen te spreiden over meerdere lokalen.
  • Er zijn nu veel minder leerlingen op school, dus scholen hebben meer ruimte om de afstand te bewaren.
  • De 1,5 meter afstand is geen vervanging het mondkapje. Dat moet nog steeds gedragen 

Kinderopvang en gastouders weer volledig open vanaf 8 februari

De kinderopvang, gastouderopvang - inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) - zijn per 8 februari weer regulier open. De Buiten Schoolse Opvang (BSO) blijft voorlopig gesloten. Wel biedt de BSO noodopvang. Ouders wordt gevraagd de rekening van de BSO door te betalen. Zij krijgen hiervoor een tegemoetkoming die de eigen bijdrage benadert. Ouders moeten er voor zorgen dat hun normale gegevens voor de kinderopvangtoeslag kloppen bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld hun contracturen of inkomen. Wijzigingen specifiek vanwege de sluiting hoeven zij niet door te geven.

Tegemoetkoming kosten

De afgelopen periode is aan ouders gevraagd de reguliere facturen voor de eigen bijdrage door te blijven betalen, ook als zij geen gebruik konden maken van kinderopvang door de sluiting. Op die manier behouden ouders hun kinderopvangtoeslag en hun plek op de (buitenschoolse) opvang, en worden de kinderopvangorganisaties voorzien in de nodige (financiële) continuïteit inclusief de mogelijkheid om noodopvang te verzorgen. Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor deze kosten gedurende de hele sluitingsperiode. Op 8 februari zijn de kinderdagopvang en gastouderopvang echter weer open. De tegemoetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de kinderdagopvang en gastouderopvang, zal dan ook worden berekend over de periode 16 december tot 8 februari.

Noodopvang BSO

Vanaf het moment dat basisscholen en kinderdagopvang weer open zijn, bieden zij geen noodopvang meer aan. Kinderen kunnen dan weer regulier naar school en/of dagopvang. De noodopvang, die op dit moment wordt geboden door de BSO, blijft beschikbaar zolang de BSO gesloten is. Kinderen die recht hebben op noodopvang zijn:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Tegemoetkoming

De buitenschoolse opvang blijft nog gesloten (uitgezonderd noodopvang). Voor de buitenschoolse opvang vragen we ouders opnieuw om de facturen te blijven betalen tijdens de periode van sluiting. De tegemoetkoming die ouders ontvangen geldt voor de hele periode van sluiting. Op dit moment is de einddatum nog niet bekend. Meer informatie over de toekenning en de uitbetaling van de tegemoetkoming volgt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Rijksoverheid