Maatschappelijke gebouwen

Informatie over het gebruik van maatschappelijke gebouwen, zoals buurthuizen en huizen van de wijk.

Stap voor stap kan er steeds meer en wordt er meer mogelijk. Er zijn echter nog steeds maatregelen waar wij ons aan moeten houden. Deze hebben uiteraard ook invloed op het gebruik van onze maatschappelijke gebouwen, zoals buurthuizen en huizen van de wijk. 

Op de website van de rijksoverheid kunt u alle laatste maatregelen en richtlijnen nalezen. Wij wijken in Moerdijk niet van de landelijke richtlijnen af. Voor openbaar toegankelijke gebouwen zijn dit de belangrijkste zaken:

  • Het horecadeel dient om 22 uur te sluiten, registratie en reservering (eventueel ter plekke) zijn verplicht.
  • Vanaf 21.00 uur is inloop niet meer mogelijk
  • Voor niet horeca- activiteiten in het gebouw is de reguliere sluitingstijd van toepassing
  • Het maximum aantal gasten per ruimte is 30 personen en in de buitenruimte 40 personen. Uiteraard met 1,5 meter afstand.
  • In uw horeca deel geldt een maximale gezelschapsgrootte van 4 personen.
  • Het is van belang om op basis van de nieuwe maatregelen na te gaan of uw geplande reserveringen voor horeca  en andere activiteiten de komende weken doorgang kunnen vinden en hierover zo nodig met de organisator van de activiteit afspraken te maken
  • Op de website van de rijksoverheid kunt u vinden welke uitzonderingen er zijn op de maximum groepsgrootte. Het gaat dan bijvoorbeeld over jeugdverenigingen, uitvaarten, sportgelegenheden en het belijden van godsdienst-of levensovertuiging;
  • Alle sport- en cultuuractiviteiten zijn zonder publiek. Dit geldt dus niet alleen voor wedstrijden maar ook voor trainingen en repetities.

Het is aan de beheerders zelf om de landelijke richtlijnen door te vertalen naar hun eigen gebouw en activiteiten.