Waarom deze regeling?

Beter wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot.

Veel mensen willen wel verduurzamen of geld besparen, maar hebben een financieel zetje of het juiste advies nodig om tot actie over te gaan.

Reden voor gemeente Moerdijk om subsidie aan te vragen uit de landelijke ‘Regeling Reductie Energieverbruik’. Met deze subsidie stimuleren we woningeigenaren om in 2020 energiebesparende maatregelen te nemen. Energie besparen zorgt voor beter wooncomfort, een lagere energierekening en minder CO2–uitstoot.

Waarom dit jaar?

De maatregelen moeten voor 31 december 2020 zijn uitgevoerd, omdat de regeling onderdeel is van de uitvoering van de klimaatdoelen. Het kabinet wil in 2020 extra investeren in het reduceren van CO2-uitstoot. Daar kunnen woningeigenaren in Moerdijk dit jaar dus van profiteren.