Algemene voorwaarden uitleen goederen en materialen

  1. U moet uw formulier twee weken voor aanvang van uw evenement bij ons inleveren, anders kan uw aanvraag niet meer in behandeling worden genomen.
  2. De materialen die door de gemeente worden afgeleverd, op de door u aangegeven locatie, moeten weer op dezelfde locatie worden aangeboden.
  3. De kosten van eventuele beschadigingen of kwijtgeraakte materialen zullen aan u in rekening worden gebracht.
  4. Heeft u voor uw evenement een tijdelijke wateraansluiting nodig? Neemt u dan minimaal drie weken voor aanvang van het evenement contact op met de Klantenservice van Brabant Water via telefoonnummer 073 683 80 00.
    Het waterverbruik wordt door Brabant Water aan u doorberekend.

Bij commerciële evenementen:

  1. Het lenen van de materialen is in principe gratis, maar als het gebracht moet worden is het uurtarief € 75,00.
  2. Indien u kliko's leent zijn de stortkosten niet begrepen.