Planning en bereikbaarheid

Updates over de planning en algemene bereikbaarheid

Vanaf maandag 23 november 2020 starten de werkzaamheden voor de reconstructie van de Hazeldonkse Zandweg. Voor de zomervakantie 2021 moet de gehele Hazeldonkse Zandweg klaar zijn.

Explosievenonderzoek: werkzaamheden even in aangepast tempo

1 februari 2021: We voeren de werkzaamheden op dit moment tijdelijk in een aangepast tempo uit. Oorzaak: op 22 januari 2021 stuitte de aannemer op een explosief in de grond. Dat is veilig onschadelijk gemaakt. Om geen enkel risico te lopen hebben we besloten om te onderzoeken of er in de directe omgeving van het werkterrein nog meer explosieven te vinden zijn. Dat betekent dat we op die stukken waar we grond detecteren op hetzelfde moment niet alle geplande werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit duurt naar verwachting tot en met vrijdag 5 februari. Daarna bekijken we of de planning van de werkzaamheden eventueel vertraging oploopt en of we die nog kunnen inlopen.

Voor aanvang van het werk aan de Hazeldonkse Zandweg is de zogenaamde ‘bommenkaart’ bekeken. Zevenbergen is in de Tweede Wereldoorlog immers zwaar gebombardeerd. De plek van de werkzaamheden waar de bom is gevonden, kwam uit de kaart niet als verdachte locatie naar boven. In verband met de vondst wordt nu vervolgonderzoek gedaan.

Planning eerste fase

Vanaf 23 november wordt gewerkt aan het noordelijke gedeelte van de weg, vanaf de brug naar het spoor toe. Begin volgend jaar wordt dit gedeelte afgerond en volgen de werkzaamheden aan de brug, waar vandaan richting het zuiden wordt gewerkt. Voor de zomervakantie 2021 moet de hele Hazeldonkse Zandweg klaar zijn.

Bereikbaarheid

Het centrum van Zevenbergen is vanaf 23 november 2020 voorlopig niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer uit de richting van Etten-Leur/Prinsenbeek via de Hazeldonkse Zandweg. Verkeer van en naar het centrum van Zevenbergen wordt omgeleid via de oostkant van Zevenbergen (Oostrand N389 en De Langeweg N285).

Doorgaande wandelaars en fietsers kunnen, met enige hinder, passeren. Omwonenden en omliggende bedrijven krijgen via de aannemer persoonlijk bericht over de bereikbaarheid van hun pand. Overig verkeer wordt omgeleid via de oostkant van Zevenbergen. 

Brug Hazeldonkse Zandweg 

In september 2020 bleek dat de kwaliteit van de brug aan de Hazeldonkse Zandweg hard achteruit ging en dat het niet meer veilig was om hier (middel)zwaar verkeer overheen te laten rijden. De werkzaamheden aan de Hazeldonkse Zandweg, inclusief het vervangen van de brug, stonden al op de planning. De brug zal in het voorjaar van 2021 vervangen worden. Totdat de brug vervangen is, kan hier geen (middel)zwaar verkeer overheen rijden.