Werkzaamheden Reconstructie Hazeldonkse Zandweg

Informatie over de werkzaamheden.

Op dit moment voert aannemer Van Den Heuvel werkzaamheden uit aan de kabels en leidingen in de Hazeldonkse Zandweg. Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren, is één rijbaan afgesloten. Hierdoor kunt u niet via de Hazeldonkse Zandweg richting de Prins Hendrikstraat rijden (Zevenbergen in). U kunt wel vanaf de Prins Hendrikstraat en de Hazeldonkse Zandweg Zevenbergen uit rijden.
Eind november starten de werkzaamheden van de Reconstructie Hazeldonkse Zandweg. Omwonenden en bedrijven zullen hier te zijner tijd meer informatie over ontvangen. Op deze webpagina plaatsen wij recente informatie omtrent de werkzaamheden.