825 extra woningen (diverse locaties)

'Moerdijk meer mensen'

De negen plannen samen trekken nieuwe inwoners aan. Daarvoor moet voldoende huisvesting beschikbaar zijn. Daarom worden er verspreid over de gehele gemeente in alle kernen en in alle prijssegmenten 825 extra woningen gebouwd. Hierdoor komen wonen en werken in balans en is het voorzieningenniveau gewaarborgd.

Meer informatie?

Gemeente Moerdijk
Projectleider Huub Sens-Husson
Telefoon: 0168 - 37 34 40