Herontwikkeling Huizersdijk-Zuid Zevenbergen

'Verkeersveiligheid voorop'

Het opnieuw inrichten van het bedrijventerrein Huizersdijk Zevenbergen leidt tot een veiligere verkeerssituatie voor met name schoolgaande jeugd en biedt kansen voor wonen en recreëren aan het water.

Meer informatie?

Gemeente Moerdijk
Projectleider Job Dijkstra
Telefoon: 0168 - 37 36 00

Stand van zaken

Op dit moment lopen verschillende onderzoeken naar de mogelijkheden van een nieuwe invulling. Doelstelling is om in 2021 concretere stappen te zetten om tot een nieuwe invulling te komen. Uiteraard zullen wij hierbij omwonende en andere belanghebbende betrekken.