Intensievere benutting industrieterrein Moerdijk

'Het juiste bedrijf op de juiste plaats'

Het grondbeleid van het industrieterrein Moerdijk is geënt op het juiste bedrijf op de juiste plaats en zet bedrijven in zware milieucategorieën of met grote risicocirkels bij elkaar. Dat komt omdat chemische bedrijven moeten voldoen aan strenge(re) wetgeving op het gebied van veiligheid en milieu. Om aan de vraag te voldoen zijn er van Shell gronden aangekocht. Daarom blijven de hectares van het Logistiek Park Moerdijk beperkt tot 150 hectare netto uitgeefbaar.

Meer informatie?

Havenbedrijf Moerdijk
Projectleider: Gert Slager  
Telefoon: 0168 - 38 88 79