Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen

'Rust, ruimte en recreatie voor Zevenbergen'

Het centrum van Zevenbergen ondergaat een metamorfose dankzij de keus van de raad voor het scenario frisse wind in het masterplan voor Zevenbergen. Moerdijk MeerMogelijk haakt aan op de ingeslagen weg van het aantrekkelijker maken van de kern Zevenbergen. Het moet er beter recreëren, wonen en werken zijn. De verplaatsing van Caldic draagt daar natuurlijk stevig aan bij, maar ook de noordelijke randweg, de omlegging van de provinciale weg N285, gaat veel hinder in de vorm van doorgaand verkeer afvangen. Het vrijkomende terrein binnen de nieuwe Noordrand kan ruimte bieden voor onder meer recreatie, wonen en bedrijvigheid.

Meer informatie?

Provincie Noord-Brabant
Contactpersoon: Wim Schot
Telefoon: 073 - 681 28 12

Gemeente Moerdijk
Contactpersoon: Corina Segeren
Telefoon: 0168 - 37 31 37

Stand van zaken

De ontwikkeling van de noordzijde van Zevenbergen maakt deel uit van de groeiambitie van de gemeente Moerdijk. In de gemeente wordt groei van grootschalige bedrijvigheid afgestemd met verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De Noordelijke Randweg Zevenbergen is een belangrijke schakel in het geheel.

De Noordelijke Randweg Zevenbergen

De randweg wordt een 80-km weg en loopt met een boog om het noordelijke gedeelte van Zevenbergen heen. Er komen in totaal drie rotondes; de westelijke rotonde sluit de randweg aan op de provinciale weg N285, de middelste rotonde maakt ontsluiting mogelijk voor het te ontwikkelen gebied Zevenbergen Noord. En de bestaande oostelijke rotonde verbindt de randweg met de provinciale weg N285 en de Oostrand (N389). Het tracé voorziet in een brug over de Roode Vaart, met een doorvaarhoogte van 7,20m om de scheepvaart op de Roode Vaart en het verkeer op de Koekoeksedijk en Schansdijk te faciliteren. Voor de kruising met de Achterdijk is een halfverdiepte onderdoorgang voorzien. Over de spoorlijn Lage Zwaluwe - Roosendaal komt een viaduct. Op deze interactieve kaart is goed te zien hoe de Noordelijke Randweg wordt ingepast in de omgeving.

Bestemmingsplan

Om de Noordelijke Randweg Zevenbergen aan te kunnen leggen, is het tracé van de weg vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is op 24 april 2019 onherroepelijk geworden.

Samenwerking

De provincie en de gemeente Moerdijk werken samen om de randweg te realiseren. Aanleg kan pas geschieden als grondverwerving rond is.

Planning op hoofdlijnen 

Wanneer Wat
2017/2018 Bestemmingsplanprocedure (inclusief bezwaar en beroep)
24 april 2019 Bestemmingsplan onherroepelijk verklaard
2019/2021 Vastgoed- en grondverwerving en voorbereiding uitvoering
2022/202 Uitvoering

Documentatie

22 november 2017: Bestemmingsplan Noordelijke Randweg

22 november 2017: Bestemmingsplan Noordelijke Randweg - Bijlagenbundel

21 februari 2017: Video Noordelijke randweg

10 februari 2017: Digitale kaart met tracé Noordelijke randweg