Inrichting Waterfront Moerdijk

'Wonen en verblijven aan het water'

Bij het dorp Moerdijk ligt een haven, momenteel grotendeels in gebruik voor de beroepsvaart. Het gebied heeft u een weinig aantrekkelijke uitstraling en de aanwezige bedrijven veroorzaken geluids- en verkeershinder. Het plan is om, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk, het Waterfront te herontwikkelen en sfeervoller te maken. bouw, recreatie en kleinschalige bedrijvigheid gericht op het water zijn daarbij de bouwstenen.

Meer informatie?

Gemeente Moerdijk
Projectleider András Incze
Telefoon: 0168 - 37 35 61

Stand van zaken

De plannen met de haven zijn tot stand gebracht door een samenwerking tussen de gemeente en een werkgroep bestaande uit omwonenden, vissersbedrijven, vertegenwoordigers van beroepsvaart, ligplaatshouders en andere belangstellende Moerdijkers. Dit ontwerp is door de firma Maters & De Koning vertaald in een voorlopig ontwerp. Arcadis heeft dit ontwerp verder geoptimaliseerd en nader geëngineeerd. Echter bleek het huidige ontwerp te kostbaar om te maken, zelfs met de benutting van alle gelden die vrijkomen als het Logistiek Park Moerdijk een onherroepelijke status bereikt. Daarom wordt werk gemaakt van ietswat versoberde versie, in combinatie met het nagaan van de mogelijkheiden om aan de westelijke oever, waar de gemeente recentelijk het eigendom van de gehele 6 hectare braakliggende grond heeft verkregen, een vorm van vastgoed te ontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan kleinschalige woningbouw en horeca/recreatieve bedrijvigheid.