Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek

'Stop het sluipverkeer'

De leefbaarheid van de kern Zevenbergschen Hoek staat onder druk door het sluipverkeer A16. De route door het centrum wordt door velen gebruikt om de files op de A16 en A58 te omzeilen. Daarnaast is de veiligheid van de ontsluiting van het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk een aandachtspunt. In het kader van Moerdijk MeerMogelijk wordt impuls in de leefbaarheid beoogd: minder overlast door auto's en vrachtverkeer en meer veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Meer informatie?

Gemeente Moerdijk
Projectleider Huub Sens-Husson
Telefoon: 0168 - 37 34 40

Project afgerond

Op 8 mei 2019 is de heringerichte Hoofdstraat - Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek officieel geopend. Dat markeert tevens het einde van het project Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek.
Door de herinrichting van de Gelderseweg, De Vlijt en de Hoofdstraat - Driehoefijzersstraat is het sluipverkeer door de kern verminderd en vindt de ontsluiting van de bedrijvigheid aan de Bloemendaalse Zeedijk veiliger plaats.

Echter is het sluipverkeer niet weg. En het gedrag van automobilisten laat te wensen over. Te hoge snelheid, asociaal rijgedrag. Vanuit de reguliere (verkeers)werkzaamheden worden er aanvullende maatregelen genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handhaving.