Komst Logistiek Park kan 9000 banen opleveren

Geplaatst: 15-5-2007

De komst van een logistiek park binnen de gemeentegrenzen kan 9.000 arbeidsplaatsen opleveren. Dat blijkt uit de in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk uitgevoerde studie naar de sociaal economische effecten van een mogelijk toekomstig hoogwaardig logistiek park in Moerdijk van 150 ha netto. Die werkgelegenheidsimpuls komt doordat meer jonge gezinnen naar de regio trekken en dat heeft weer een positief effect op het lokale voorzieningenniveau en de groei van de gemeente als het gaat om het aantal inwoners.

De lokale economie stijgt jaarlijks met 1% als gevolg van de activiteiten op het bedrijventerrein. Door de aansluiting op het huidige havenbedrijf zal daarnaast de gehele regio Zuidwest-Nederland van het park gaan profiteren.

Het college heeft, conform de wens van de gemeenteraad, dit onderzoek laten uitvoeren. Inhoudelijk neemt het college de onderzoeksresultaten mee in bij het bepalen van het definitieve standpunt rond Port of Brabant.Het onderzoeksbureau DHV heeft het onderzoek "Sociaal economische effect studie Logistiek Park Moerdijk" uitgevoerd.

DHV concludeert dat een nieuw aan te leggen logistiek park in Moerdijk op de langere termijn een lokale werkgelegenheidsimpuls kan geven van 9.000 arbeidsplaatsen. Op de kortere termijn (tot 2020) bedraagt deze - afhankelijk van het uitgiftetempo van de gronden - tussen 1800 en 3600. Op het park is naast ruimte voor transport en opslag, ook nadrukkelijk ruimte beschikbaar voor logistieke activiteiten met hogere toegevoegde waarde zoals bijvoorbeeld assemblage en reparatie (Value Added Logistics).

De banengroei die vestiging van het logistiek park met zich meebrengt, is goed voor het lokale voorzieningenniveau. Dit niveau staat onder druk door vergrijzende bevolking, ook in Moerdijk. De toename van de economische activiteit beperkt zich niet enkel tot het logistiek park, maar heeft ook een positief effect op de lokale economie. Naar verwachting zal het college volgende week met een standpunt naar buiten komen.