Vertrouwenspersoon plangebied Logisitiek Park

Geplaatst: 13-11-2017

De gemeente Moerdijk is met de Stichting Surplus overeengekomen om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een wens van inwoners die in het plangebied wonen waar mogelijk een Logistiek Park wordt gevestigd. Deze vorm van dienstverlening is per direct voor inwoners beschikbaar.

De gemeente kiest voor het project Vertrouwenspersoon van de Stichting Surplus om een aantal redenen. Ten eerste hebben inwoners uit het plangebied aangegeven hier behoefte aan te hebben. De tweede reden is dat de gemeente voor deze problematiek professionele ondersteuning aan wil bieden, gebaseerd op ervaringen bij het HSL-traject. En een laatste reden is de beschikbaarheid van mevrouw Cecile Dierick. Zij was, in de tijd van de aanleg van de HSL, ook de vertrouwenspersoon voor de betrokkenen in dat traject. Haar ervaring en deskundigheid bij infrastructurele projecten zijn van grote waarde. Onder haar leiding zal mevrouw Margreet Lambers, een ervaren collega binnen Surplus Welzijn, voor het traject Logistiek Park als directe aanspreekpunt voor de inwoners gaan werken.

Vooralsnog kunnen inwoners gebruik maken van de vertrouwenspersoon tot aan het moment van verhuizing of als besloten wordt dat het aanleggen van een logistiek Park niet haalbaar blijkt.

De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de gemeente. Zij ondersteunt en behartigt de individuele belangen van de betrokkenen. Inwoners kunnen direct contact met haar opnemen. Telefonisch contact, een vraag per mail, een huisbezoek, een afspraak in een spreekuurpost in de Zevensprong in Zevenbergschen Hoek of een bezoek aan het kantoor van Surplus aan de Pastoor van Kessellaan in Zevenbergen behoren tot de mogelijkheden.

De gedragsregels (dossiervorming, advies en informatiewerk) als ook de klachtenregeling en het privacyreglement van Surplus Welzijn zijn van toepassing en zijn op te vragen. Alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, wordt met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.