Nieuws 2008

Nieuws 2008

Gisterenavond is door de gemeenteraad ingestemd met de verlenging van de intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk tot 1 juli 2009. Met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Ook......

In de raadsvergadering van 18 december 2008 is door de gemeenteraad van Moerdijk besloten in te stemmen met het verlengen van de looptijd van de Intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Moerdijk (Moerdijk......

In de commissievergadering Bestuur en Middelen van 4 december heeft wethouder Ada Grootenboer de raadsleden bijgepraat over de status van de 9 projecten binnen Moerdijk MeerMogelijk....

Marktpartijen achten het haalbaar om het Logistiek Park Moerdijk op een duurzame en innovatieve manier in te richten. Dit blijkt uit de visies van vier consortia van bedrijven. Zij overhandigden gisteren......

https://www.youtube.com/watch?v=b_-eERHC_TE&feature=youtu.be...

https://www.youtube.com/watch?v=knfs0iG9PBE&feature=youtu.be...

Op 24 november 2008 hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk na het tonen van een korte presentatie de intentieverklaring getekend waarin afspraken over de aanleg van een Noordelijke......

Deze commissie houdt zich bezig met economie, verkeer en vervoer, waterschappen en grote steden....

Vanaf heden is de informatiekrant van Moerdijk MeerMogelijk verkrijgbaar. Deze krant geeft een overzicht van de huidige en de gewenste situatie van de negen deelplannen van Moerdijk MeerMogelijk. Ze......

Haalbaarheid Moerdijk MeerMogelijk in december bekend Al jaren wordt gesproken over uitbreiding van het bestaande industrieterrein Moerdijk. Dit gaat, als het aan de gemeente Moerdijk, provincie......

https://www.youtube.com/watch?v=xaOz0zPjOJI&feature=youtu.be...

‘Ze waren onder de indruk van en enthousiast over hoe wij zo'n groot project aanpakken. De ambities van de gemeente Moerdijk hebben hun verrast.' Vorige week donderdag kregen de portefeuillehouders......

'Ambitieus', 'beste plannen tot nu toe', de aanwezigen op de informatieavond 9 oktober jl. reageerden overwegend positief op de plannen voor het Waterfront in de kern Moerdijk. Ook gaven de belangstellenden......

Caro Rietberg, officemanager Toeristen en arrangementenbureau Willemstad "Ik zie tal van mogelijkheden voor een brede recreatieve ontwikkeling in de plannen van Moerdijk MeerMogelijk. Het in ere......

Op 9 oktober 2008 worden om 19.30 uur in het Havenschapskantoor op het industrieterrein de plannen gepresenteerd voor de inrichting van de haven van die kern....