Ondertekening intentieverklaring Noordrand

Geplaatst: 24-11-2008

Op 24 november 2008 hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk na het tonen van een korte presentatie de intentieverklaring getekend waarin afspraken over de aanleg van een Noordelijke randweg om Zevenbergen zijn bekrachtigd. De intentieverklaring is ondertekend door wethouder Koevoets en gedeputeerde Van Nieuwenhuizen.

Cruciaal in dit traject is de verplaatsing van de bedrijven Caldic en Wolst. De omgeving van Zevenbergen wordt veiliger en aantrekkelijker om te wonen en te leven als Wolst en Caldic elders een plaats krijgen. Want daarmee vermindert geur-, geluid- en verkeersoverlast voor de omwonenden aanzienlijk.

De afspraken worden van kracht mits het haalbaarheidsonderzoek van Moerdijk MeerMogelijk leidt tot een bestuursakkoord tussen rijk, provincie en gemeente.