Verlenging intentieovereenkomst Moerdijk MeerMogelijk

Geplaatst: 19-12-2008

In de raadsvergadering van 18 december 2008 is door de gemeenteraad van Moerdijk besloten in te stemmen met het verlengen van de looptijd van de Intentieovereenkomst Gebiedsontwikkeling Moerdijk (Moerdijk MeerMogelijk) tot 1 juli 2009. Ook het Rijk en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met het verlengen van de looptijd van de Intentieovereenkomst tot uiterlijk 1 juli 2009. Op deze manier ontstaat er ruimte om de nodige tijd en aandacht te kunnen schenken aan de nog resterende ‘knelpunten' om tot een bestuursovereenkomst te kunnen komen.

De reden voor de verlenging is onder andere dat de gesprekken over de uitplaatsing van het bedrijf Caldic nog niet zijn afgerond. Het is een uiterst complexe materie en er ligt voor de komende maanden nog het nodige huiswerk.

Eind 2007 tekenden de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Rijk een intentieovereenkomst om te onderzoeken of de ontwikkelingen rond Moerdijk te realiseren zijn. De projecten die onderdeel uitmaken van de Intentieovereenkomst zijn achtereenvolgens het Logistiek Park Moerdijk, het Waterfront in de kern Moerdijk en de Noordrand in Zevenbergen. In de Intentieovereenkomst is afgesproken dat de partijen de periode tot 31 december 2008 zouden gebruiken om te onderzoeken óf tot een sluitende businesscase gekomen kan worden.