'Er zitten een paar gouden knopen bij'

Geplaatst: 3-7-2009

De ministeries van EZ en VROM, de provincie Noord-Brabant en de Gemeente Moerdijk zijn het eens geworden over de gebiedsontwikkeling van Moerdijk. Dat werd vanmorgen bekrachtigd met de ondertekening van een bestuursovereenkomst bij het ministerie van Economische Zaken.

"Een prachtig resultaat van intensieve samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeente. De gebiedsontwikkeling van Moerdijk is van groot belang voor de economische kansen op de as Rotterdam-Antwerpen. Het past in het streven naar een hoogwaardige logistieke ontwikkeling in Zuid-West Nederland. Het sluit ook aan bij het besluit om het logistiek topinstituut te vestigen in Breda", aldus Minister Van der Hoeven tijdens de ondertekening.

Collega Minister Cramer onderstreepte het duurzame, innovatieve karakter dat het logistiek park krijgt. "De eisen en ambities op dat gebied zijn streng en hoog. Het gaat om een goede ruimtelijke inpassing en architectonische kwaliteit. Commissaris van de Koningin Maij-Weggen sprak van een 'waardige versterking van de logistieke hotspot West-Brabant'.

Volgens burgemeester Denie onderstrepen de plannen het typische, tweeledige karakter van de gemeente Moerdijk. Als gemeente willen we de economische potentie stevig benutten, terwijl we ook onze rust en landelijkheid koesteren. Er wordt wel eens geroepen dat de gemeente Moerdijk z'n knopen moet tellen, er zitten zeker een paar gouden knopen bij'.

De ondertekening vond plaats met het voorbehoud dat Provinciale Staten van Noord-Brabant en de Gemeenteraad van Moerdijk op respectievelijk 10 en 16 juli nog moeten instemmen met de bestuursovereenkomst.