Gemeente neemt regie in Waterfront Moerdijk

Geplaatst: 10-12-2009

De gemeente Moerdijk en Ballast Nedam hebben geen overeenstemming bereikt over de gezamenlijke ontwikkeling van het Waterfront Moerdijk. Besloten is de samenwerking te beëindigen.

De gemeente Moerdijk heeft besloten de volledige regie voor de ontwikkeling van dit project naar zich toe te trekken. Met de ontwikkeling van het Waterfront Moerdijk wil de gemeente de leefbaarheid, het milieu en de ruimtelijke kwaliteit van de kern Moerdijk verbeteren. Het Waterfront Moerdijk is één van de negen plannen van Moerdijk MeerMogelijk; op termijn komt € 10,5 miljoen vrij uit de opbrengst van het Logistieke Park Moerdijk. In de komende maanden maakt de gemeente een aantal ontwikkelscenario's uitgaande van de visie en de plannen die vorig jaar oktober aan de inwoners van de kern Moerdijk zijn gepresenteerd. Wanneer deze scenario's klaar zijn, worden inwoners en belangenorganisaties uitgebreid geïnformeerd en betrokken bij de verdere uitwerking.

Ballast Nedam heeft zich als ontwikkelende partij uit het project teruggetrokken, omdat de randvoorwaarden die de gemeente stelt niet passen binnen hun risicoprofiel.

De gemeente begrijpt, dat door de verslechtering op de woningmarkt en de omstandigheden van de kredietcrisis het voor de ontwikkelaar lastig is om risico's aan te gaan. De ontwikkeling van het Waterfront Moerdijk is echter van groot belang.

De gemeente neemt daarom een actieve rol in bij de verdere ontwikkeling. De realisatie kan vertraging oplopen. Maar er wordt aangestuurd op zo kort mogelijke doorlooptijden.