Richtlijnen voor de Milieueffectrapportage LPM vastgesteld

Geplaatst: 28-12-2009

De provincie Noord-Brabant heeft, in haar rol als bevoegd gezag, de richtlijnen voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.) vastgesteld. In deze richtlijnen staat beschreven wat er aan milieueffecten onderzocht gaat worden voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk.

De richtlijnen zijn tot stand gekomen op basis van een startnotitie, het advies van de onafhankelijke commissie m.e.r. en zienswijzen die door belanghebbenden zijn ingediend. Op basis van de richtlijnen gaat onderzoeksbureau Grontmij het onderzoek uitvoeren.

Download hier de definitieve richtlijnen.